Etusivu

Ekometsätaloudenliitto pähkinänkuoressa

Ekometsätaloudenliitto on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tavoitteena on lisätä yritysten ja yksityisten tietoisuutta kestävästä kehityksestä metsätalouden ja metsänhoidon saralla.

Ekometsätaloudenliitto on perustettu vuonna 1967 ja se on monella tapaa edelläkävijä, sillä se on yksi vanhimpia kestävän kehityksen puolesta työskenteleviä organisaatioita. Metsien häviämien on monella tasolla ongelmallista, ja valitettavasti metsäpinta-ala hupenee jatkuvasti. Metsien tuhoutuminen nopeuttaa ilmastonmuutoksen etenemistä, sillä metsät sitovat itseensä paljon hiilidioksidia.

Ekometsätaloudenliitto syntyi ajatuksesta, että metsätalouden täytyy toimia vastuullisesti, jotta myös jälkipolville jäisi jotakin muutakin perinnöksi kuin alas hakatut metsäaukeat. Ihmisten ja etenkin yritysten tulisi suhtautua metsätalouteen pitkäjännitteisellä ajatusmallilla, sillä tällä hetkellä olemme rosvoamassa lapsiltamme tulevaisuuden.

Ekometsätaloudenliitossa toimii monen eri alan ammattilaisia, joita yhdistää ennen kaikkea intohimo kehittää metsätaloutta luonnonmukaisempaan suuntaan. Teemme yhteistyötä monien yritysten, muiden järjestöjen, koulujen, paikallisyhdistysten ja maanomistajien kanssa. Toiminnassamme myös vapaaehtoistyö ja erilaiset hyväntekeväisyystapahtumat auttavat levittämään tietoa ekologisista tavoista hoitaa metsiä.

Tavoitteemme

Ekometsätaloudenliiton pyrkimyksenä on edistää luonnonmukaista metsänhoitoa ja eettisiä arvoja. Arvovalinnat eivät kuulu vain yrityksille, vaan myös yksittäinen kuluttaja voi omilla valinnoillaan olla mukana rakentamassa parempaa huomista. Meille Ekometsätaloudenliitossa metsien hyvinvointi ja vastuullinen metsätalous ovat sydämenasioita. Metsät ovat Suomen vihreä kulta, joita tulee kohdella kunnioituksella ja rakkaudella. Yhdistyksemme onkin saanut sponsoreita monelta eri suunnalta. Meitä sponsovoivat mm. lukuisat kasinot.

Tänä päivänä luonnonvarat hupenevat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä kääntää kehityksen kelkkaa ja se onkin tavoitteemme Ekometsätaloudenliitossa. Teemme työtä vastuullisen tuotannon lisäämisen puolesta ja olemme olleet mukana perustamassa luonnonsuojelualueita paikkoihin, joissa ekosysteemi on erityisen haavoittuvaista.

Iso osa tekemästämme työstä on kuitenkin valistustyötä, joka on tärkeässä avainasemassa muutoksen aikaansaamisessa. Esimerkiksi viime keväänä järjestimme kampanjan ”Kevennetään yhdessä kehojamme ja luonnon taakkaa”, jossa avainasemassa oli kasvispainotteisemman ruokavalion käyttöönotto.

Rehunviljely lihakarjaa varten on yksi suurimmista syistä metsien hakkuulle kansainvälisesti, ja kasvissyönti on oikea ekoteko. Haluamme toimia sekä globaalisti että lokaalisti vihreämmän huomisen puolesta, sillä yhteisen maapallomme suojeleminen koskettaa kaikkia ihmisiä.

Kansainvälisesti pyrimme erityisesti toimimaan sen puolesta, että laittomat avohakkuut saataisiin kuriin. Nämä laittomat hakkuut uhkaavat luonnon tasapainoa sekä ovat riistokulttuuria pahimmillaan. Vaikka Suomessa ei juurikaan laittomia avohakkuita tapahdu, olisi tärkeää, että myös täällä siirryttäisiin luonnonmukaisempaan metsätalouteen. Metsien luonnollisen rytmin kunnioittaminen on tärkeää, jotta metsämme säilyisivät hyväkuntoisina ja elinvoimaisina.

Miksi toimintamme on tärkeää?

Luonnonsuojelu on periaatteen tasolla useimpien ihmisten mielestä suotava tavoite. Pelkkä hyvä tahto ei kuitenkaan riitä estämään biodiversiteetin kaventumista, avohakkuita ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ekometsätaloudenliitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen suhteen sekä saavuttanut toiminta-aikanaan paljon.

Olemme muuan muassa olleet ratkaisevassa roolissa siinä, että harvinaisista lintulajeistaan tunnettu Esikkojärven metsäalue on julistettu luonnonsuojelualueeksi ja olemme olleet mukana keräämässä varoja lukuisiin kansainvälisiin kehityshankkeisiin, joiden avulla laittomia avohakkuita on pyritty vähentämään.

Lisäksi olemme vapaaehtoisten voimin kiertäneet puhumassa useissa eri oppilaitoksissa yksilön roolista kestävän metsätalouden luomiseksi ja järjestäneet useita tietoiskuja sekä kampanjoita kestävästä kehityksestä.

Yhdistyksemme pyrkii siihen, että jonakin päivänä toimintamme tulee tarpeettomaksi, koska yritykset ja yksilöt ovat omaksuneet ekometsätalouden periaatteet niin hyvin, ettei valistustyötä tarvitse enää tehdä. Se päivä ei kuitenkaan ole vielä koittanut, vaan päinvastoin tällä hetkellä yhteiskuntien ja niiden kansalaisten tulisi herätä huomaamaan, että nykyinen riistokulttuuri ajaa ihmiskunnan lopulta kestämättömään tilanteeseen.

Pyrimmekin muuttamaan maailmaa pala kerrallaan. Yksikin pieni hyvä valinta voi kantaa hedelmää yllättävän pitkälle. Askel oikeaan suuntaan on aina askel kohti ekologisempaa maailmaa.